Medicare – Phần D: Chương trình này trả bao nhiêu tiền thuốc? Làm sao ghi danh?

Cố vấn Yến Tuyết nói về chương trình Medicare Phần D. Chương trình này trả bao nhiêu tiền thuốc? và Làm cách nào để ghi danh?
Mọi liên lạc, xin gởi email đến [email protected]

Chương trình tài trợ bởi INTEGRITY ESCROW, Inc. 714.378.9811
Người Việt TV (c) 2013 –
SUBSCRIBE

Medicare – Phần D: Chương trình này trả bao nhiêu tiền thuốc? Làm sao ghi danh?

One thought on “Medicare – Phần D: Chương trình này trả bao nhiêu tiền thuốc? Làm sao ghi danh?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *