Kỳ 15-SSDI và Medicare

Chương trình HỎI ĐÁP MEDICARE
trên Người-Việt TV
Phụ trách: Yến Tuyết, cố vấn Medicare của Council on Aging, Orange County.
Đề tài kỳ này:SSDI & Medicare
Một số lưu ý khi khi hết hạn Social Security Disability Insurance (SSDI) người thụ hưởng SSDI và Medicare. Làm cách nào để ghi danh? Chọn chương trình?… 
"Mọi câu hỏi, ý kiến đóng góp xin gửi về:
 [email protected], hoặc 714-560-0035"

Người Việt TV (c) 2013 –
Người Việt Online –

Kỳ 15-SSDI và Medicare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *