131) BẢO HIỂM SỨC KHỎE MEDICARE AI ĐỦ ĐIỀU KIỆN?

For FREE help finding a Medicare plan,
Click here or call 1-800-729-9590.

This video is about medicare
—————————————————
🇺🇸 🗽
Đây là YouTube của Tuyền (2T Travel & Services) Tại thành phố Houston, Texas. YouTube của Tuyền sẽ chia sẽ nhũng thông tin về di trú, xã hội và cuộc sống. Hãy SUBSCRIBE/Đang Ký kênh để ủng hộ mình nhé. ❤️

131) BẢO HIỂM SỨC KHỎE MEDICARE AI ĐỦ ĐIỀU KIỆN?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *