วีซ่าออสเตรเลีย driver licence กับ Medicare card

วีซ่าออสเตรเลีย
หลักฐานในการ proof ว่าเราเป็น PR หรือ citizen

เพราะบางทีเราก็ต้องหาพยานที่ต้องเซ็นฟอร์ม 888 ของ Partner Visa
หรือ วีซ่า subclass 457, ENS 186, RSMS 187 ที่เราต้อง proof ว่าเรามีพนักงานที่เป็น PR หรือ citizen

Medicare card หรือ driver licence ไม่สามารถเอามาเป็นหลักฐานในการ proof ว่าคนๆนั้นเป็น PR หรือ citizen ได้

YouTube video clip นำเสนอโดย:
J Migration Team
John Paopeng; จอห์น เผ่าเพ็ง
MARN: 0851174

วีซ่าออสเตรเลีย driver licence กับ Medicare card

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *